بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ بر تورم تولیدی (فشار به کسب و کارها)

حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ سهیلا جوکار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428458.1039

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ (کرونا) بر تورم تولیدی (به عنوان فشار به کسب و کار ) است. برای این منظور از داده‌های سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۶۰ و الگو‌های خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کرونا و تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم تولیدی (به عنوان مانعی برای کسب ...  بیشتر