شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب

کبری صادقی دزکی؛ عبدالقیوم آزموده راد؛ سیاوش علیرضایی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383330.1001

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدت، سازگار با نیازهای محیط زیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع میزان آگاهی مردم در موراد زیست محیطی و خود آگاهی ذهنی آنها به میزان و نوع مصرف ، مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. هر چقدر مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری بدهند ...  بیشتر

پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ یاسر فرامرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.395642.1009

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع علی- همبستگی می­باشد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های گاریا تایمز و فرانکو گارسیا (2022)، مشتمل بر تجربه جریان؛ توجه؛ تمرکز؛ مفهوم زمان؛ گاریا تایمز (2021) ارزش درک شده؛ وفاداری و اسلام ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته

پیمان اکبری؛ کامران نظری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 20-46

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.389104.1007

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که در حوزه صنعتی و سازمانی سال‏هاست مورد توجه مدیران و پژوهشگران قرار گرفته، پدیده بهره‌وری نیروی انسانی در محیط کاری است از این رو، هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی (کیفی -کمی) اجرا شده است. مشـارکت کننـدگان ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان

محسن آباده؛ محسن پورخسروانی؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383332.1002

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری‌های سیرجان که تعداد آن‌ها در سال 1402 به 1206 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور ...  بیشتر

شناسایی و اثربخشی عوامل موثر بر بازاریابی سازمان های صنعت گردشگری

علی لوافان

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422928.1017

چکیده
  در دنیای رقابتی کنونی و جذب متقاضیان مقاصد سفر و رضایتمندی آنها ، معرفی هویت سازمان ، چگونگی تولید محصول و خدمات ، ارائه و توزیع ، قیمت هر واحد محصول یا خدمات، و تعدیل هرگونه تغییری در عناصر آمیخته بازاریابی به عهده رویکرد بازاریابی است. در رویکرد بازاریابی عواملی وجود دارد که با استفاده از این عوامل می توان فرایند اجرای بازاریابی ...  بیشتر

نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری در رابطه بین دارایی های دانشی و نوآوری محصول

وحید حدادی؛ زهره علمیرزایی؛ حمیدرضا وزیری گهر

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 70-87

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422932.1018

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی رابطه فرهنگ نوآوری با دو مفهوم دارایی های دانشی و نوآوری محصول است. با توجه به اینکه جایگاه دارایی های دانشی از اهمیت بسیار بالایی در پیشرفت شرکت ها دارند و منجر به نوآوری محصول جدید می گردد و همچنین تاثیر خاص فرهنگ نوآوری بر این دو عامل ضرورت دارد. توسعه نوآوری های فناورانه موفق برای ایجاد و حفظ مزیت ...  بیشتر

شناسایی و تعیین اثرات رسانه های اجتماعی و ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

پریا پورنامدار؛ محسن اعظمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 88-98

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422934.1019

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین اثرات رسانه های اجتماعی و ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کلیه مشتریان فروشگاه دیجی کالا در شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری به روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 384 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش ...  بیشتر

مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین : مورد مطالعه زنجیره تامین قطعات خودرو ایران

فاطمه ثقفی؛ مسعود رضایی؛ محمد مهدی رضایی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 99-108

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423043.1020

چکیده
  در شرایط رقابتی کنونی عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد بنابراین طی سالیان اخیر مدیریت و سنجش عملکرد زنجیره تامین توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را به خود معطوف داشته است در این مطالعه در راستای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین روش های مختلف ارزیابی عملکرد معرفی و ویژگی ...  بیشتر

کاربرد رایانش ابری در بانکداری و تجارت الکترونیک : مزایا، چالش ها و تهدیدات امنیتی

مهدی علی نژادساروکلائی؛ احمد حسن پور

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-119

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423050.1021

چکیده
  با توسعه اینترنت و کاربرد‌های آن، بانکداری اینترنتی به عنوان یک شیوه موثر و کارآمد برای ارائه خدمات به مشتریان مطرح شده است. در پایان دهه قبلی، رایانش ابری به عنوان انقلابی در کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده است که بر شیوه‌های ارائه خدمات اثر زیادی داشته است. در خصوص بهبود خدمات بر اساس نیازهای مشتری، رایانش ابری یک جنبش بزرگ در خدمت ...  بیشتر

نظرسنجی پیرامون رضایت شغلی کارکنان فروش یک مجموعه تولیدی در شهر اصفهان

احمدرضا اخوان صراف؛ امیرحسین اشتری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 120-130

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423052.1022

چکیده
  این پژوهش هدف سنجش رضایت شغلی کارکنان مجموعه فروشگاه های یک بنگاه اقتصادی در شهر اصفهان و ارائه راهکارهای اصلاحی بر مبنا و با استفاده از مدل کانو انجام شد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان فروش و نمونه آماری برابر با 105 نفر بود، نتایج پژوهش نشان داد 15 مولفه از 23 مورد بررسی از دیدگاه کارکنان به عنوان مولفه های بی اثر، 4 مولفه به عنوان مولفه ...  بیشتر

مروری بر چالش‌های مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها در شرایط بحران همه‌گیری کرونا و ارائه آنها

سپیده رئیس پور؛ امین حبیبی راد

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423055.1023

چکیده
  همه گیری بیماری کرونا، تقریباً همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از آنها در حوزه مدیریت و صنایع، مدیریت پروژه در سرتاسر جهان بود. این تأثیر که عمدتاً، با افزایش زمان، هزینه، مخاطرات و دیگر ابعاد مدیریت پروژه همراه شد، مطالعه چالش‌های ایجاد شده را ضروری نمود. با توجه به اینکه بحران پیش‌آمده، مسئله مشترک همه طرح‌ها، ...  بیشتر

بررسی محرک‌های اعتماد بر مؤسسات مالی

محمد وسیم ذکا؛ مهرداد صدر آرا؛ حمید رضا رضایی کلیدبری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423056.1024

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی محرک‌های اعتما بر مؤسسات مالی پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده یک رویکرد کتابخانه‌ای، که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است که در این راستا پژوهش‌های پیشین که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته‌های پیشین، نتایج این بررسی‌ها نشان ...  بیشتر

خدمات برخوردار از مزیت نسبی برای توسعه کسب و کارهای مشاوره‌ای خصوصی در بازار اشتغال کشاورزی

عرفان علی میرزایی؛ سید محمود حسینی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423064.1025

چکیده
  پژوهش حاضر، شناسایی زمینه‌های کارکردیِ برخوردار از مزیت نسبی برای کمک به توانمندسازی و توسعه مشاوران ترویج کشاورزی خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مربوطه در سطح دو استان تهران و البرز را مد نظر داشت. بر این اساس با توجه به امکان بکارگیری یافته‌ها در میدان عمل، این پژوهش به لحاظ جهت‌گیری کلی و هدف در شمار پژوهش‌های کاربردی تصمیم‌گرا ...  بیشتر

تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423066.1026

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان در بانک های سطح شهرستان مراغه است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک‌ها در سطح شهرستان مراغه است. حجم جامعه مورد نظر طبق فرمول کوکران ۱۹۸ نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت

سعید سلیمانی شیویاری؛ شهلا برجعلی لو

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.400827.1010

چکیده
  امروزه شیوه های اقناعی در زندگی روزمره مردم بسیار رایج است و به عنوان یک ابزار کاربردی برای اینکه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دنیای اطراف خودشان را درک کنند عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مونا سلیمی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.410759.1014

چکیده
  امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح ...  بیشتر

بررسی تاثیر مشارکت رسانه های اجتماعی بر مدیریت سبز(مطالعه موردی کارکنان شرکت های صنعتی شهرکرد)

مصطفی ترکی؛ امیرحسین مقدس؛ سیاوش علیرضایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.407220.1013

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز (مطالعه موردی کارکنان شرکت های صنعتی شهرکرد)می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 3000 نفر از شرکت های صنعتی شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

بررسی توسعه کارآفرینی جهت خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و صنایع : ارائه چالش ها و راهکارها

حسنعلی محمودی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423508.1028

چکیده
  خلاقیت و نوآوری و توان کشف فرصت های جدید از بارزترین ویژگی های کارآفرینان است. کارآفرینی در واقع نوعی کنش انسانی می باشد که در عرصه فعالیت اقتصادی به وجود می آید. رقابت در تکنولوژی و تضمین و تداوم حیات و بقا در سازمان‌ها و صنایع نیازمند یافتن راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها ...  بیشتر

واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز

بهزاد حقی شیروانه ده؛ یوسف پاشازاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423511.1029

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز بوده و آمار آنها بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 1500 نفر می باشد . نمونه برآورد شده برابر 306 نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری برای پیاده سازی بلاکچین در صنعت فراورده های لبنی

فاطمه جمالی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423516.1030

چکیده
  تضمین کیفیت کالاها به هنگام جابه‌جایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله‌ی مهمی بوده‌است. تکنولوژی بلاکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهره‌وری در زنجیره تامین این صنعت مسئله‌ای حائز اهمیت ...  بیشتر

تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌های صادراتی

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423523.1031

چکیده
  در صادرات یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست‌گذاری مناسب براساس نتایج حاصل از تحقیق و توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های ...  بیشتر

موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال در ایران

محمدامین رشیدی؛ محمدمبین شفیعی ناطق؛ سروش شایگان نریمان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423525.1032

چکیده
  تحول دیجیتال در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع را دگرگون ساخته است. از پیامدهای تحول دیجیتال می‌توان به تغییر ساختارها، رویه‌ها و فرآیندها اشاره کرد. موج تحول دیجیتال صنعت بانکداری را نیز دچار تغییرات اساسی نموده است. بانکداری دیجیتال به ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری‌های دیجیتال گفته می‌شود. صنعت بانکداری ایران در سال‌های اخیر ...  بیشتر

تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت منابع انسانی در دوره انقلاب صنعتی چهارم

مهدی اجلی؛ علی سوری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423527.1033

چکیده
  اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می‌کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می‌شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است، اما اینترنت اشیا آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین است، نوید می‌دهد. اینترنت اشیا ...  بیشتر

نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری

ابراهیم بهرامی نیا؛ سید روح اله وحدتی پور؛ سید حسین ایزدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423528.1034

چکیده
  هدف تحقیق حاضر نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از روش سلسله‌مراتبی تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل کلیه سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این تعداد ...  بیشتر