پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ یاسر فرامرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.395642.1009

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع علی- همبستگی می­باشد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های گاریا تایمز و فرانکو گارسیا (2022)، مشتمل بر تجربه جریان؛ توجه؛ تمرکز؛ مفهوم زمان؛ گاریا تایمز (2021) ارزش درک شده؛ وفاداری و اسلام ...  بیشتر

مدیریت پذیرش هوش تجاری در منابع انسانی مبتنی بر متدلوژی های سیستم های نرم و پویا شناسی سیستم ها

مریم ابراهیمی؛ بهنوش جووری؛ سید کامران یگانگی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.419498.1016

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و پیش بینی راهبردهای حاکم بر پذیرش هوش تجاری در تصمیم گیری‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر هوش تجاری در این شرکت است. در گام اول تحقیق بر مبنای تئوری تکنولوژی- سازمان- محیط ضمن شناسایی موانع و تسهیل گرهای استفاده از هوش تجاری در تصمیم گیری‌های سازمانی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان

محسن آباده؛ محسن پورخسروانی؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383332.1002

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری‌های سیرجان که تعداد آن‌ها در سال 1402 به 1206 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور ...  بیشتر

تبیین مدل شایستگی‌های کلیدی مصرف‌کننده در خرید آنلاین با رویکرد تحلیل مضمون

سید رسول حسینی؛ غلام مولا ابوبکری؛ فاطمه حکمتی نیک؛ هادی تقوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.423364.1027

چکیده
  امروزه با گسترش اقتصاد آنلاین و اینترنتی، تعداد وب‌سایت‌ها پلتفرم‌های خرید آنلاین به‌صورت چشم‌گیری افزایش داشته است و روزانه صدها هزار کاربر محصولات و خدمات موردنیاز خود را از طریق این پلتفرم‌ها خریداری می‌کنند. هدف از این پژوهش ارائه مدل شایستگی‌های مصرف‌کنندگان در خرید آنلاین با رویکرد تظریه داده بنیاد می‌باشد. این پژوهش ...  بیشتر

بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و عوامل مؤثر بر آن:دانش بنیانی در صادرات

یداله دادگر؛ روح‌اله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 24-31

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428345.1035

چکیده
  در ادبیات اقتصاد توسعه، مشخص نمودن اینکه چه کشوری توسعه یافته­تر است و یا چه سیاست­های تجارت خارجی بایستی دنبال شود و چگونه می­توان در سطح جهانی شرایطی برای رشد صادرات فراهم نمود، و به‌طورکلی چگونه می‌توان در رقابت کسب و کار در عرصه بین المللی درخشید، با شاخص­های مختلفی اندازه­گیری می­شود. یکی از شاخص­های مهم و اثربخش ...  بیشتر

تأثیر شیوه‌های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل‌گر نیاز به شناخت

سعید سلیمانی شیویاری؛ شهلا برجعلی لو

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.400827.1010

چکیده
  امروزه شیوه‌های اقناعی در زندگی روزمره مردم بسیار رایج است و به عنوان یک ابزار کاربردی برای اینکه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دنیای اطراف خودشان را درک کنند عمل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه‌های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت به اجرا درآمد. این پژوهش از ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری‌تحول‌آفرین بر عملکرد‌ سازمانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهرتهران

شقایق وقری؛ محمد جلالی فیلشور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 42-55

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428465.1041

چکیده
  رهبری تحول آفرین یکی از پیش شرط‌های مهم در راستای تحقق انعطافپذیری و نوآوری در سازمان‌ها می‌باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی پرداخته می‌شود. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مونا سلیمی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.410759.1014

چکیده
  امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی

دنیا اوحدی؛ مرتضی حضرتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 56-73

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428469.1042

چکیده
  هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیرتنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی در کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور است و سؤال اصلی در این پژوهش به این صورت طراحی شده است که آیا تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری ...  بیشتر

بررسی تأثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز ؛مطالعه موردی کارکنان شرکت‌های صنعتی شهرکرد

مصطفی ترکی؛ طاهره رضوی کارآموز؛ امیرحسین مقدس؛ سیاوش علیرضایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 74-90

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.407220.1013

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز (مطالعه موردی کارکنان شرکت‌های صنعتی شهرکرد) می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 3000 نفر از شرکت های صنعتی شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی از برند و تصویر برند بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: بانک آینده)

حسین محمد بیک تبریزی؛ جمشید سالار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 74-86

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.379431.1000

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی برند و تصویر برند بر رضایت مشتری در بانک آینده بوده است. این پژوهش از نظرهدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی-پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک آینده در استان مازندران به تعداد 1350 نفر می‏باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ...  بیشتر

بررسی توسعه کارآفرینی جهت خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها و صنایع: ارائه چالش‌ها و راهکارها

حسنعلی محمودی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423508.1028

چکیده
  خلاقیت و نوآوری و توان کشف فرصت‌های جدید از بارزترین ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرینی در واقع نوعی کنش انسانی می‌باشد که در عرصه فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. رقابت در تکنولوژی و تضمین و تداوم حیات و بقا در سازمان‌ها و صنایع نیازمند یافتن راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها ...  بیشتر

اینترنت اشیاء در معماری سازمانی شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت (مورد مطالعه کویر موتور)

علی شهابی؛ محمدرضا انبیائی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.383334.1003

چکیده
  امروزه با ورود فناوری‌های نوینی که انقلاب صنعتی چهارم به ارمغان آورده است، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را بهبود ببخشند. و باتوجه به چالش‌های متعددی که در حوزه صنعت موتورسیکلت کشور وجود دارد؛ از جمله تحریم‌ها، و الزامات و فشارهای محیطی مختلف، شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت به استقرار یک سیستم مدیریتی فراگیر نرم‌افزاری ...  بیشتر

واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز

بهزاد حقی شیروانه ده؛ یوسف پاشازاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423511.1029

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز بوده و آمار آنها بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 1500 نفر می‌باشد. نمونه برآورد شده برابر 306 نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد ...  بیشتر

مدل سازی نقش تسهیل گر فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی فناوری‌محور در اجرای مدیریت دانش سازمانی

ناصر عسگری؛ سلمان جواشی جدید؛ سید فرامرز قرآنی؛ کورش قاعد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 100-111

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428354.1036

چکیده
  امروزه مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان‌ها تبدیل شده که می‌تواند بر عملکرد و موفقیت این سازمان‌ها تاثیر زیادی داشته باشد. از این رو شناخت و بهبود عوامل ارتقا دهنده آن می‌تواند به بقا و سودآوری سازمان کمک کند. از میان زیرساخت‌های گوناگون مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری برای پیاده سازی بلاکچین در صنعت فرآورده‌های لبنی

فاطمه جمالی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423516.1030

چکیده
  تضمین کیفیت کالاها به هنگام جابه‌جایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله‌ی مهمی بوده‌است. تکنولوژی بلاکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهره‌وری در زنجیره تامین این صنعت مسئله‌ای حائز اهمیت ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروند مشتری

فرح روز پورحسینی؛ علیرضا فرخ بخت فومنی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 112-132

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428452.1038

چکیده
  بیمه در زمره مهم‌ترین ابزارهایی است که برای ایجاد آمادگی رویارویی با تهدیدات ابداع شده است. بی‌تردید بیمه از بزرگ‌ترین دستاوردهای زندگی توسعه یافته بشری است که از بسیاری جهات کارآمدی خود را اثبات نموده است. از این رو هدف اصلی پژوهش تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار ...  بیشتر

تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌های صادراتی

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423523.1031

چکیده
  در صادرات یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست‌گذاری مناسب براساس نتایج حاصل از تحقیق و توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های ...  بیشتر

بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ بر تورم تولیدی (فشار به کسب و کارها)

حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ سهیلا جوکار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428458.1039

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ (کرونا) بر تورم تولیدی (به عنوان فشار به کسب و کار ) است. برای این منظور از داده‌های سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۶۰ و الگو‌های خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کرونا و تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم تولیدی (به عنوان مانعی برای کسب ...  بیشتر

موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال در ایران

محمدامین رشیدی؛ محمدمبین شفیعی ناطق؛ سروش شایگان نریمان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 148-155

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423525.1032

چکیده
  تحول دیجیتال در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع را دگرگون ساخته است. از پیامدهای تحول دیجیتال می‌توان به تغییر ساختارها، رویه‌ها و فرآیندها اشاره کرد. موج تحول دیجیتال صنعت بانکداری را نیز دچار تغییرات اساسی نموده است. بانکداری دیجیتال به ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری‌های دیجیتال گفته می‌شود. صنعت بانکداری ایران در سال‌های اخیر ...  بیشتر

تحلیل حساسیت مدل میزان اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دوفاکتوری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

علی سرورخواه؛ زهرا جوربنیان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428461.1040

چکیده
  در این مقاله چگونگی استفاده از متامدل شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل حساسیت مدل مقدار اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دو فاکتوری ارایه و نشان داده شده است که استفاده از این متامدل برای تحلیل حساسیت مقدار اقتصادی سفارش در مقایسه با روش فعلی (یک فاکتور در هر بار) مناسب‌تر است. برای این منظور، از یک شبکه عصبی پیشرو پس‌‌انتشار با یک لایه ...  بیشتر

تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت منابع انسانی در دوره انقلاب صنعتی چهارم

مهدی اجلی؛ علی سوری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 156-171

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423527.1033

چکیده
  اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می‌کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می‌شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است، اما اینترنت اشیا آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین است، نوید می‌دهد. اینترنت اشیا ...  بیشتر

تأثیر تحول سواد بازاریابی دیجیتال بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

سید محمد باقر موسوی؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428489.1044

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحول سواد بازاریابی دیجیتال بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای می باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نیز جهت‌گیری پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهند. از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب برای نمونه‌گیری استفاده و حجم نمونه 266 ...  بیشتر

نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری

ابراهیم بهرامی نیا؛ سید روح اله وحدتی پور؛ سید حسین ایزدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 172-185

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423528.1034

چکیده
  هدف تحقیق حاضر نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از روش سلسله‌مراتبی تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل کلیه سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این تعداد ...  بیشتر

تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری

میلاد قنبری؛ زهره دهدشتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 175-205

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.429851.1046

چکیده
  هدف: در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری می باشد.روش: از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتریان و خریداران ایرانی سراسر کشور، فروشگاه‌ اینترنتی دیجی‌کالا می‌باشد. ...  بیشتر