کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار مقالات  از طریق تارنمای نشریه صورت می‌پذیرد
از کلیه صاحبنظران دانشگاهی و غیردانشگاهی که در مدیریت بازرگانی  ،مدیریت بازاریابی ، ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار   ، و سایر رشته ها مرتبط با موضوع نشریه  که  دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی می‌باشند ، تقاضا  می­ شود با در نظر گرفتن شرایط پذیرش ، مقالاتشان را جهت بررسی و چاپ به آدرس  سایت مجله ارسال نمایند.
 • مشخصات نویسندگان شامل : عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل :، شماره تلفن و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات بهتر هست  با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) دانشجویان (برای گرفتن  ایمیل دانشگاهی به واحد  فناوری اطلاعات  دانشگاه  مربوطه خود  رجوع کنید)
 • وابستگی  سازمانی  نویسندگان به درستی درج گردد. مانند(   گروه آموزشی، ,واحد دانشگاهی ،دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور)
 •  داشتن کد ارکید  برای نویسندگان  الزامی می باشد  . حد اقل برای نویسنده مسئول   ضروری می باشد .(جهت دریافت فایل راهنمایی فارسی (  راهنما ی کد ارکید)  و نام نویسی کد (ORCID)  اینجاکلیک نمایید.)
 • فایل مقاله اصلی : عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته ­های اصلی (مجموعاً حداکثر 250 کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 7 کلمه)
 • صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل : مقدمه ، شامل (مقدمه بیان مساله ،اهمیت ضرورت  و در انتها  پرسش­ه اصلی  پژوهش  )، ادبیات  نظری  ،  پیشینه تحقیق، در صورت وجود( چارچوب نظری ومدل مفهومی ) روش تحقیق شامل (روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری )؛ یافته ها، (تشریح کامل سوال ها  و یا  فرضیه ها   ) نتیجه­ گیری و بحث ( نتیجه به همراه مقایسه یافته ­های سایر پژوهش­ها و نظریه ­ها و ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها ) ،  تقدیر و تشکر ، فهرست منابع .
 • مأخذ نویسی با سبک APA در داخل متن ( نام خانوادگی نویسنده ، سال : صفحه ) از نوشتن منابع بصورت فارسی در داخل متن اکیدا خودداری شود .
 • منابع داخل متن  و انتها  چه منابع فارسی  و چه خارجی باید به زبان انگلیسی  درج گردند و در فهرست منابع جلوی منابع ترجمه شده فارسی کلمه  (In Persian)  درج گردد.
 • یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید می باشد. (حداقل 60 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد )
 • مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدفهای مجله باشد .
 • مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد.
 • مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 2/5  ،  چپ 2/5و راست 2/5 سانتی متر ) حداکثر18 صفحه تایپ شود(مقالات آمیخته تا 25 صفحه مجاز هستند ) و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه https://www.jnamm.ir/  ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود(می توانید  ار فرمت ورد پیشنهادی هم استفاده نمایید )
 •   دانلود فرم  تعهد نویسندگان
 • دانلود فرم تعارض نویسندگان
 •  دانلود فرم نمونه برای نگارش  اصل مقاله 

قابل توجه نویسندگان محترم:

1-مسئولیت تشخیص گرایش فصلنامه و رعایت آن که بر روی فصلنامه درج شده است به عهده فرستندگان مقالات است.

2-هرمقاله مستخرج از رساله و پایان نامه تنها نام یک دانشجو می باید در ان ذکر شود .مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده فرستنده مقاله است.