آدرس دفتر   دو فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی

ادرس :ایران ، مازندران ، چالوس،خیابان شریعتی ، بعد از گلشن 1، ساختمان  خداپرست ،طبقه1 ، کد پستی ،4661668186

شماره همراه- کارشناس نشریه :09118912539

شماره تماس  :52211444- 011

پست الکترونیک نشریه

fekrenoandish.jnamm.ir@gmail.com


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image