بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مونا سلیمی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.410759.1014

چکیده
  امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح ...  بیشتر

شناسایی و اثربخشی عوامل موثر بر بازاریابی سازمان های صنعت گردشگری

علی لوافان

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422928.1017

چکیده
  در دنیای رقابتی کنونی و جذب متقاضیان مقاصد سفر و رضایتمندی آنها ، معرفی هویت سازمان ، چگونگی تولید محصول و خدمات ، ارائه و توزیع ، قیمت هر واحد محصول یا خدمات، و تعدیل هرگونه تغییری در عناصر آمیخته بازاریابی به عهده رویکرد بازاریابی است. در رویکرد بازاریابی عواملی وجود دارد که با استفاده از این عوامل می توان فرایند اجرای بازاریابی ...  بیشتر