تحلیل حساسیت مدل میزان اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دوفاکتوری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

علی سرورخواه؛ زهرا جوربنیان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428461.1040

چکیده
  در این مقاله چگونگی استفاده از متامدل شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل حساسیت مدل مقدار اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دو فاکتوری ارایه و نشان داده شده است که استفاده از این متامدل برای تحلیل حساسیت مقدار اقتصادی سفارش در مقایسه با روش فعلی (یک فاکتور در هر بار) مناسب‌تر است. برای این منظور، از یک شبکه عصبی پیشرو پس‌‌انتشار با یک لایه ...  بیشتر