ویژگی های اصلی نشریه

دو فصلنامه رویکرد های نوین در مدیریت و بازاریابی

 • صاحب امتیاز :  مؤسسه مدیریت فکر نواندیش  با  همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران
 • دوره انتشار:  دو فصلنامه
 • نوع مقاله:  پژوهشی (علمی پژوهشی)
 • زبانفارسی، چکیده انگلیسی
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • حوزه  تخصصی: مدیریت بازاریابی ، کسب و کار ، کار آفرینی
 • میانگین زمان پذیرش: 45 روز
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالاتحداکثر  10 روز
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد 
 • سال آغاز انتشار: مهرماه  1401
 • نرخ پذیرش مقالات: 
 • دسترسی به متن مقالاتدسترسی باز
 • شناسه دیجیتال مقالات: DOI, DOR
 • مدیر مسوول: دکتر مهدی خداپرست
 •  سردبیر نشریه: دکتر شهناز نائب زاده
 •  شاپا الکترونیکی: در حال دریافت 

  فراخوان جذب مقاله

  از آنجا که کلیه تجربیات اجرایی، مشاهده‌ای، ‌مروری، تحقیقاتی و ترجمه‌ای در این نشریه قابل چاپ هستند، لذا بدین وسیله از کلیه پژوهشگران، مدرسین، محققین و دانشجویان فعال در حوزه مدیریت،مدیریت بازاریابی، اقتصاد بازرگانی  و کارآفرینی دعوت می‌شود مقالات ارزشمند خود را جهت چاپ در این نشریه از طریق وبسایت ارسال فرمایند. امید است با این اقدامات بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت ارتقا سطح علمی کشور برداریم.

مقاله پژوهشی
پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ یاسر فرامرزی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.395642.1009

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع علی- همبستگی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های Guerra-Tamez & Franco-García (2022)، مشتمل بر تجربه جریان؛ توجه؛ تمرکز؛ مفهوم زمان؛ Guerra-Tamez et al (2021)ارزش درک شده؛ وفاداری و Islam et al (2021) مسئولیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان

محسن آباده؛ محسن پورخسروانی؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383332.1002

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1402 به 1206نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت

سعید سلیمانی شیویاری؛ شهلا برجعلی لو

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.400827.1010

چکیده
  امروزه شیوه های اقناعی در زندگی روزمره مردم بسیار رایج است و به عنوان یک ابزار کاربردی برای اینکه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دنیای اطراف خودشان را درک کنند عمل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مونا سلیمی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.410759.1014

چکیده
  امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط