نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

2 دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه با ورود فناوری‌های نوینی که انقلاب صنعتی چهارم به ارمغان آورده است، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را بهبود ببخشند. و باتوجه به چالش‌های متعددی که در حوزه صنعت موتورسیکلت کشور وجود دارد؛ از جمله تحریم‌ها، و الزامات و فشارهای محیطی مختلف، شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت به استقرار یک سیستم مدیریتی فراگیر نرم‌افزاری مجبور هستند. همچنین با پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیا، سرویس‌هایی برای سازمان‌ها ارائه می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توانند معماری سازمانی کارآمدتری از قبل داشته باشند. نتیجۀ این تحقیق طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای شرکت‌های خدمات پس از فروش در صنعت موتورسیکلت می‌باشد. برای رسیدن به این هدف واحد بازرسی یکی از شعب شرکت کویر موتور به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از یک قطعه سخت‌افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء، فرآیندهای آن بازنویسی شده است؛ سپس با انتخاب چارچوب معروف زکمن به‌عنوان معماری سازمانی، دو سطر نخست این چارچوب با اینترنت اشیاء بازنویسی شده و یک معماری سازمانی نوین مبتنی بر اینترنت اشیاء ایجاد شده است. در این تحقیق اینترنت اشیا متغیر مستقل و ستون‌های چارچوب زکمن (داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان، انگیزه) متغیر‌های وابسته می‌باشند. بر همین اساس شش فرضیه برای تحقیق در نظر گرفته و متناسب با سوالات تحقیق و فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای برای خبرگان علمی در حوزه معماری سازمانی و اینترنت اشیاء طراحی شد و پس از گردآوری نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل پرسشنامه با آزمون مربع کای، پرسشنامه‌ای نیز برای متخصصین صنعت حمل و نقل (مدیران و کارشناسان متخصص حوزه فناوری اطلاعات شرکت‌های خدمات پس از فروش) طراحی و پس از تکمیل توسط آن‌ها و تجزیه و تحلیل با آزمون ویلکاکسون مرتبه سوم در خصوص فرضیه‌های تحقیق نتیجه‌گیری شد، که در نهایت از شش فرضیه تحقیق، فرضیه چهارم تحقیق مردود، و فرضیه اول، دوم، سوم و پنجم و ششم تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internet of Things in the organizational architecture of motorcycle after-sales service companies (case study: Kavir Motor)

نویسندگان [English]

  • Ali Shahabi 1
  • Mohammad Reza anbiyaei 2

1 Club of Young and Elite Researchers, Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (RA) Shahrari Branch, Tehran, Iran

2 Secretary of Iran Business Management Association, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, with the arrival of new technologies brought by the fourth industrial revolution, organizations can improve their productivity. And considering the many challenges that exist in the country's motorcycle industry; Including sanctions, and various environmental requirements and pressures, motorcycle after-sales service companies are forced to establish a comprehensive software management system. Also, with the advancement of technology and the introduction of new technologies such as the Internet of Things, services are provided for organizations that can help them have a more efficient organizational architecture than before. The result of this research is the design of an organizational architecture based on the Internet of Things for after-sales service companies in the motorcycle industry. To achieve this goal, the inspection unit of one of the branches of Kavir Motor Company was selected as a case study and its processes were rewritten using a piece of hardware based on the Internet of Things; Then, by choosing the famous Zackman framework as the organizational architecture, the first two lines of this framework were rewritten with the Internet of Things and a new organizational architecture based on the Internet of Things was created. In this research, the Internet of Things is the independent variable and the pillars of Zackman's framework (data, function, network, people, time, motivation) are the dependent variables. Based on this, six hypotheses were considered for the research and according to the research questions and hypotheses, a questionnaire was designed for scientific experts in the field of organizational architecture and Internet of Things, and after gathering the opinions of experts and analyzing the questionnaire with chi square test, a questionnaire was also designed for Transportation industry experts (managers and experts in the field of information technology of after-sales service companies) designed and after completion by them and analysis with the third order Wilcoxon test, conclusions were drawn regarding the research hypotheses, which finally out of the six research hypotheses, The fourth hypothesis of the research was rejected, and the first, second, third, fifth and sixth hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • organizational architecture
  • after-sales service
  • motorcycle
  • fourth industrial revolution