مقاله پژوهشی (کمی)
مدیریت پذیرش هوش تجاری در منابع انسانی مبتنی بر متدلوژی‌های سیستم‌های نرم و پویا شناسی سیستم‌ها

مریم ابراهیمی؛ بهنوش جووری؛ سید کامران یگانگی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.419498.1016

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و پیش بینی راهبردهای حاکم بر پذیرش هوش تجاری در تصمیم گیری های شرکت مدیریت شبکه برق ایران است. در گام اول تحقیق بر مبنای تئوری تکنولوژی-سازمان-محیط ضمن شناسایی موانع و تسهیل گرهای استفاده از هوش تجاری در تصمیم گیری های سازمانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به روش سه سوسازی شامل مطالعه، مشاهده و مصاحبه نیمه ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و عوامل مؤثر بر آن:دانش بنیانی در صادرات

یداله دادگر؛ روح‌اله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428345.1035

چکیده
  در ادبیات اقتصاد توسعه، مشخص نمودن اینکه چه کشوری توسعه یافته‌تر است و یا چه سیاست‌های تجارت خارجی بایستی دنبال شود و چگونه می‌توان در سطح جهانی شرایطی برای رشد صادرات فراهم نمود، و بطورکلی چگونه می توان در رقابت کسب و کار در عرصه بین المللی درخشید ،با شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. یکی از شاخص‌های مهم و اثربخش در این ارتباط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تاثیر رهبری‌تحول‌آفرین بر عملکرد‌ سازمانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهرتهران

شقایق وقری؛ محمد جلالی فیلشور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428465.1041

چکیده
  رهبری تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطافپذیری و نوآوری در سازمان ها می‌باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی پرداخته می‌شود. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی

دنیا اوحدی؛ مرتضی حضرتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428469.1042

چکیده
  هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیرتنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش هوش فرهنگی در کارشناسان ارشد داخلی و خارجی شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کشور است و سوال اصلی در این پژوهش به این صورت طراحی شده است که آیا تنوع فرهنگی بر رفتار کار نوآورانه و انطباق روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی از برند و تصویر برند بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: بانک آینده)

حسین محمد بیک تبریزی؛ جمشید سالار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.379431.1000

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی برند و تصویر برند بر رضایت مشتری در بانک آینده بوده است. این پژوهش از نظرهدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی-پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک آینده در استان مازندران به تعداد 1350 نفر می‏باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ...  بیشتر

مقاله مروری
اینترنت اشیاء در معماری سازمانی شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت (مورد مطالعه کویر موتور)

علی شهابی؛ محمدرضا انبیائی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.383334.1003

چکیده
  امروزه با ورود فناوری‌های نوینی که انقلاب صنعتی چهارم به ارمغان آورده است، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را بهبود ببخشند. و باتوجه به چالش‌های متعددی که در حوزه صنعت موتورسیکلت کشور وجود دارد؛ از جمله تحریم‌ها، و الزامات و فشارهای محیطی مختلف، شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت به استقرار یک سیستم مدیریتی فراگیر نرم‌افزاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل سازی نقش تسهیل گر فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی فناوری‌محور در اجرای مدیریت دانش سازمانی

ناصر عسگری؛ سلمان جواشی جدید؛ سید فرامرز قرآنی؛ کورش قاعد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428354.1036

چکیده
  امروزه مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان‌ها تبدیل شده که می‌تواند بر عملکرد و موفقیت این سازمان‌ها تاثیر زیادی داشته باشد. از این رو شناخت و بهبود عوامل ارتقا دهنده آن می‌تواند به بقا و سودآوری سازمان کمک کند. از میان زیرساخت‌های گوناگون مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروند مشتری

فرح روز پورحسینی؛ علیرضا فرخ بخت فومنی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428452.1038

چکیده
  بیمه در زمره مهم‌ترین ابزارهایی است که برای ایجاد آمادگی رویارویی با تهدیدات ابداع شده است. بی‌تردید بیمه از بزرگ‌ترین دستاوردهای زندگی توسعه یافته بشری است که از بسیاری جهات کارآمدی خود را اثبات نموده است. از این رو هدف اصلی پژوهش تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ بر تورم تولیدی (فشار به کسب و کارها)

حمید آسایش؛ مهدی کمالی؛ سهیلا جوکار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428458.1039

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ (کرونا) بر تورم تولیدی (به عنوان فشار به کسب و کار ) است. برای این منظور از داده‌های سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۶۰ و الگو‌های خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کرونا و تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم تولیدی (به عنوان مانعی برای کسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تحلیل حساسیت مدل میزان اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دوفاکتوری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

علی سرورخواه؛ زهرا جوربنیان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428461.1040

چکیده
  در این مقاله چگونگی استفاده از متامدل شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل حساسیت مدل مقدار اقتصادی سفارش در حالت اثرات تعاملی دو فاکتوری ارایه و نشان داده شده است که استفاده از این متامدل برای تحلیل حساسیت مقدار اقتصادی سفارش در مقایسه با روش فعلی (یک فاکتور در هر بار) مناسب‌تر است. برای این منظور، از یک شبکه عصبی پیشرو پس‌‌انتشار با یک لایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر تحول سواد بازاریابی دیجیتال بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

سید محمد باقر موسوی؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428489.1044

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحول سواد بازاریابی دیجیتال بر تبلیغات تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای می باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نیز جهت‌گیری پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهند. از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب برای نمونه‌گیری استفاده و حجم نمونه 266 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری

میلاد قنبری؛ زهره دهدشتی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.429851.1046

چکیده
  هدف: در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر بازی‌وارسازی بر وفاداری مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به برند و قصد درگیری می باشد.روش: از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتریان و خریداران ایرانی سراسر کشور، فروشگاه‌ اینترنتی دیجی‌کالا می‌باشد. ...  بیشتر