مقاله پژوهشی (کمی)
پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ یاسر فرامرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.395642.1009

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی وفاداری مصرف کننده از طریق نقش تجربه جریان، ارزش درک شده و مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع علی- همبستگی می­باشد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های گاریا تایمز و فرانکو گارسیا (2022)، مشتمل بر تجربه جریان؛ توجه؛ تمرکز؛ مفهوم زمان؛ گاریا تایمز (2021) ارزش درک شده؛ وفاداری و اسلام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری های سیرجان

محسن آباده؛ محسن پورخسروانی؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383332.1002

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شهرداری‌های سیرجان که تعداد آن‌ها در سال 1402 به 1206 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر شیوه‌های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل‌گر نیاز به شناخت

سعید سلیمانی شیویاری؛ شهلا برجعلی لو

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.400827.1010

چکیده
  امروزه شیوه‌های اقناعی در زندگی روزمره مردم بسیار رایج است و به عنوان یک ابزار کاربردی برای اینکه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دنیای اطراف خودشان را درک کنند عمل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه‌های اقناعی برند بر صداقت درک شده برند با نقش میانجی ارزش درک شده و نقش تعدیل گر نیاز به شناخت به اجرا درآمد. این پژوهش از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مونا سلیمی؛ علی حسنی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.410759.1014

چکیده
  امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز ؛مطالعه موردی کارکنان شرکت‌های صنعتی شهرکرد

مصطفی ترکی؛ طاهره رضوی کارآموز؛ امیرحسین مقدس؛ سیاوش علیرضایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 74-90

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.407220.1013

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت رسانه‌های اجتماعی بر مدیریت سبز (مطالعه موردی کارکنان شرکت‌های صنعتی شهرکرد) می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 3000 نفر از شرکت های صنعتی شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی توسعه کارآفرینی جهت خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها و صنایع: ارائه چالش‌ها و راهکارها

حسنعلی محمودی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423508.1028

چکیده
  خلاقیت و نوآوری و توان کشف فرصت‌های جدید از بارزترین ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرینی در واقع نوعی کنش انسانی می‌باشد که در عرصه فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. رقابت در تکنولوژی و تضمین و تداوم حیات و بقا در سازمان‌ها و صنایع نیازمند یافتن راه‌حل‌ها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز

بهزاد حقی شیروانه ده؛ یوسف پاشازاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423511.1029

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز بوده و آمار آنها بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 1500 نفر می‌باشد. نمونه برآورد شده برابر 306 نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل ساختاری برای پیاده سازی بلاکچین در صنعت فرآورده‌های لبنی

فاطمه جمالی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423516.1030

چکیده
  تضمین کیفیت کالاها به هنگام جابه‌جایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله‌ی مهمی بوده‌است. تکنولوژی بلاکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهره‌وری در زنجیره تامین این صنعت مسئله‌ای حائز اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌های صادراتی

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423523.1031

چکیده
  در صادرات یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود به بازارهای خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست‌گذاری مناسب براساس نتایج حاصل از تحقیق و توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی )
موانع ورود استراتژیک به صنعت بانکداری دیجیتال در ایران

محمدامین رشیدی؛ محمدمبین شفیعی ناطق؛ سروش شایگان نریمان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 148-155

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423525.1032

چکیده
  تحول دیجیتال در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع را دگرگون ساخته است. از پیامدهای تحول دیجیتال می‌توان به تغییر ساختارها، رویه‌ها و فرآیندها اشاره کرد. موج تحول دیجیتال صنعت بانکداری را نیز دچار تغییرات اساسی نموده است. بانکداری دیجیتال به ارائه خدمات بانکی بر بستر فناوری‌های دیجیتال گفته می‌شود. صنعت بانکداری ایران در سال‌های اخیر ...  بیشتر

مقاله مروری
تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت منابع انسانی در دوره انقلاب صنعتی چهارم

مهدی اجلی؛ علی سوری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 156-171

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423527.1033

چکیده
  اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می‌کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می‌شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است، اما اینترنت اشیا آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین است، نوید می‌دهد. اینترنت اشیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری

ابراهیم بهرامی نیا؛ سید روح اله وحدتی پور؛ سید حسین ایزدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 172-185

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423528.1034

چکیده
  هدف تحقیق حاضر نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی و اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از روش سلسله‌مراتبی تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل کلیه سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این تعداد ...  بیشتر