نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

تضمین کیفیت کالاها به هنگام جابه‌جایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله‌ی مهمی بوده‌است. تکنولوژی بلاکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهره‌وری در زنجیره تامین این صنعت مسئله‌ای حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش معرفی عوامل موثر در پیاده‌سازی بلاکچین در صنعت فراورده‌های لبنی و همچنین بررسی روابط ساختاری آن‌ها است. به این منظور، پس از استخراج عوامل از ادبیات تحقیق، میزان موثر بودن آن توسط تکنیک دلفی فازی تعیین شد. از 39 شاخص استخراج‌شده، 27 شاخص در تحقیق باقی ماندند و با تکنیک دیمتل فازی تردیدی تحلیل شدند. مطابق با نتایج تحلیل دیمتل فازی تردیدی، درنظرگرفتن میزان بلوغ فناوری بلاکچین موثرترین عامل و ایجاد سرعت تاثیرپذیرترین عامل برای پیاده‌سازی بلاکچین در صنعت مورد نظر هستند. نتایج این تحقیق به کسانی که قصد پیاده سازی بلاکچین در شرکت فراورده های لبنی دارند کمک می‌کند تا عواملی که باید برای این کار درنظر بگیرند را به خوبی بشناسند. مطالعات محققان بعدی می‌تواند با مدلسازی یا ارائه ی نحوه‌ی پیاده سازی این تکنولوژی در صنعت مورد نظر، دستیابی به این هدف را تسهیل کند. همچنین محققان می‌توانند حوزه‌های متفاوت کاربردی برای پیاده سازی بلاکچین مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a structural model for blockchain implementation in the dairy products industry

نویسندگان [English]

  • Fatima Jamali 1
  • Abdulhamid safaei Qadiklai 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi 3

1 Master's student, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Ensuring the quality of goods during their transportation along the supply chain has always been an important issue. Blockchain technology, with data registration, guaranteeing its transparency and immutability, has always attracted the attention of researchers in the field of supply chain. In Iran, due to the increasing growth of competitors in the dairy industry, increasing productivity in the supply chain of this industry is an important issue. The purpose of this research is to introduce the effective factors in the implementation of blockchain in the dairy products industry and also to examine their structural relationships. For this purpose, after extracting the factors from the research literature, its effectiveness was determined by the fuzzy Delphi technique. Out of the 39 extracted indicators, 27 indicators remained in the research and were analyzed with fuzzy Dimetal technique. According to the results of fuzzy fuzzy analysis, considering the maturity level of blockchain technology is the most effective factor and creating speed is the most effective factor for the implementation of blockchain in the desired industry. The results of this research will help those who plan to implement blockchain in the dairy products company to know the factors they should consider for this work. The studies of subsequent researchers can facilitate the achievement of this goal by modeling or presenting how to implement this technology in the desired industry. Also, researchers can investigate different application areas for blockchain implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain. Supply chain. Dimtel. Hesitant fuzzy. Dairy products
امامی نامیوندی، سمیرا، مرادنژادی، همایون، & صی محمدی، سمیره. (1398). ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه. پژوهش‌های روستائی، 10(3)، 424-437. doi: 10.22059/jrur.2019.278281.1345.
محمودزاده مقدم، فرید و حبشی، بهروز،1400، تحلیل و ارزیابی چالش‌ها و موانع موجود در استقرار زنجیره تأمین پایدار در شرکت سولیکو کاله، هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران، تهران،https://civilica.com/doc/1316702.
مدهوشی، اکبر‌زاده، ‌زین‌العابدین، & روانستان. (2016). اولویت بندی استراتژی‌های توسعه تأمین کنندگان با رویکرد ترکیبی از تکنیک‌های ANP و دیمتل تجدیدنظر شده. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 22(6)، 141-168.‎
Merkx، M. (2019). VAT and blockchain: Challenges and opportunities ahead. EC Tax Review، 28(2)، 83–89. https://doi.org/10.54648/ecta2019011
Muzammal، M.، Qu، Q.، & Nasrulin، B. (2019). Renovating blockchain with distributed databases: An open source system. Future Generation Computer Systems، 90، 105–117. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.07.042
Miraz، M. H.، & Ali، M. (2018). Applications of Blockchain Technology beyond Cryptocurrency. 2(1)، 1–6.
Pournader، M.، Shi، Y.، Seuring، S.، & Koh، S. L. (2020). Blockchain applications in supply chains، transport and logistics: a systematic review of the literature. International Journal of Production Research، 58(7)، 2063-2081.
Wang، Y.، Han، J. H.، & Beynon-Davies، P. (2019). Understanding blockchain technology for future supply chains: a systematic literature review and research agenda. Supply Chain Management: An International Journal، 24(1)، 62-84.
Galvez، J. F.، Mejuto، J. C.، & Simal-Gandara، J. (2018). Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis. TrAC Trends in Analytical Chemistry، 107، 222–232. https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.08.011
Nakamoto، K. (2009). Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds، part B: applications in coordination، organometallic، and bioinorganic chemistry. John Wiley & Sons.
Mentzer، J.، Richey، R.، Daugherty، P.، Genchev، S.، & Autry، C. (2001). JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS، Vol. 25، No. 2، 2004 229. Journal of Business Logistics، 22(2)،1–25.http://www.cba.ua.edu/~grichey/Research/Publications/RL_Timing and Resources.pdf
Stock، J. R.، & Boyer، S. L. (2009). Developing a consensus definition of supply chain management: A qualitative study. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management، 39(8)، 690–711. https://doi.org/10.1108/09600030910996323
Wust، K.، & Gervais، A. (2018). Do you need a blockchain? Proceedings - 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology، CVCBT 2018، i، 45–54. https://doi.org/10.1109/CVCBT.2018.00011
Xu، X.، Weber، I.، & Staples، M. (2019). Introduction. In Architecture for Blockchain Applications. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03035-3_1
Lim، M. K.، Li، Y.، Wang، C.، & Tseng، M. L. (2021). A literature review of blockchain technology applications in supply chains: A comprehensive analysis of themes، methodologies and industries. Computers and Industrial Engineering، 154(January)، 107133. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107133
Chang، P. Y.، Hwang، M. S.، & Yang، C. C. (2018). A blockchain-based traceable certification system. Advances in Intelligent Systems and Computing، 733، 363–369. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76451-1_34.
Kshetri، N. (2018). 1 Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management، 39(June 2017)، 80–89. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005
Kamble، S. S.، Gunasekaran، A.، & Sharma، R. (2020). Modeling the blockchain enabled traceability in agriculture supply chain. International Journal of Information Management،52(May)،1–16. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.023
Shahbazi، Z.، & Byun، Y. C. (2021). A procedure for tracing supply chains for perishable food based on blockchain، machine learning and fuzzy logic. Electronics (Switzerland)، 10(1)، 1–21. https://doi.org/10.3390/electronics10010041
Çolak، M.، Kaya، I.، Özkan، B.، Budak، A.، & Karaşan، A. (2020). A multi-criteria evaluation model based on hesitant fuzzy sets for blockchain technology in supply chain management. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems، 38(1)، 935–946. https://doi.org/10.3233/JIFS-179460
Torra، V. (2010). Hesitant fuzzy sets. International Journal of Intelligent Systems، 25(6)، 529–539. https://doi.org/10.1002/int.20418
Liao، H.، Xu، Z.، & Xia، M. (2014). Multiplicative consistency of hesitant fuzzy preference relation and its application in group decision making. International Journal of Information Technology and Decision Making، 13(1)، 47–76. https://doi.org/10.1142/S0219622014500035
Rodriguez، R. M.، Martinez، L.، & Herrera، F. (2012). Hesitant fuzzy linguistic term sets for decision making. IEEE Transactions on Fuzzy Systems، 20(1)، 109–119. https://doi.org/10.1109/TFUZZ.2011.2170076
Murray، T. J.، Pipino، L. L.، & Van Gigch، J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of delphi. Human Systems Management، 5(1)، 76–80. https://doi.org/10.3233/HSM-1985-5111
Padilla-Rivera، A.، do Carmo، B. B. T.، Arcese، G.، & Merveille، N. (2021). Social circular economy indicators: Selection through fuzzy delphi method. Sustainable Production and Consumption، 26، 101–110. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.015