نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین‌الملل)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می‌کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می‌شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است، اما اینترنت اشیا آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین است، نوید می‌دهد. اینترنت اشیا به عنوان پارادایمی تعریف می‌شود که در آن اشیاء با حسگرها، محرک‌ها و پردازنده‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا هدفی معنادار داشته باشند. مدیریت منابع انسانی یک رویکرد سیستماتیک است که شیوه‌هایی را برای پشتیبانی از تمام جنبه‌های چرخه زندگی کارکنان، از استخدام تا خروج، ارائه می‌دهد. این مقاله به بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم و تلاش برای توسعه یک چارچوب برای درک آن پرداخته است . نتایج بررسی نشان داد که در طول انتقال گردش کار به یک گردش کار دیجیتالی و ساده، نیاز به اندازه گیری مزایای راه حل‌های داخلی و برون سپاری برای مدیریت پرسنل وجود دارد. اینها پارامترهایی هستند که می توانند هزینه های راه حل داخلی یا راه حل مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر ابر را از طریق سنجیدن هر دو گزینه به طور عینی توجیه نمایند. این شاخص های کلیدی عملکرد عبارتند از گردش کار، انعطاف پذیری، مسئولیت و مقرون به صرفه بودن. گردش کار فرآیند تداوم در ورودی-خروجی در شرکت است که گاهی اوقات می تواند فشرده شود. بدون کمک اتوماسیون، تنظیم این موارد به دلیل تکراری بودن مستعد اشتباه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of Internet of Things on human resource management during the fourth industrial revolution

نویسندگان [English]

  • Mehdi ajalli 1
  • Ali Souri 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Bou Alisina University, Hamadan, Iran

2 Master's student in business administration (international trade), science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

As a revolutionary invention, the Internet is always evolving into a new type of hardware and software that makes it irresistible to anyone. The type of communication seen today is human-to-human or human-to-machine, but the Internet of Things promises a great future for the Internet, where it is machine-to-machine. The Internet of Things is defined as a paradigm in which objects with sensors, actuators and processors communicate with each other to achieve a meaningful purpose. Human resource management is a systematic approach that provides practices to support all aspects of the employee life cycle, from recruitment to exit. This article examines the impact of the Internet of Things on human resource management in the fourth industrial revolution and tries to develop a framework to understand it. The results of the survey showed that during the transfer of workflow to a digital and simple workflow, there is a need to measure the benefits of internal and outsourcing solutions for personnel management. These are the parameters that can justify the costs of an internal solution or a cloud-based human capital management solution by objectively measuring both options. These key performance indicators are workflow, flexibility, accountability and cost-effectiveness. Workflow is a continuous input-output process in a company that can sometimes be compressed. Without the help of automation, these setups are prone to mistakes due to repetitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • fourth industrial revolution
  • human resource management
  • outsourcing