نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز بوده و آمار آنها بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 1500 نفر می‌باشد. نمونه برآورد شده برابر 306 نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای استاندارد استفاده شد. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی صنعت بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می‌باشد. تصویر ذهنی از برند و محصول بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می‌باشد. آگاهی از برند و میراث برند بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می‌باشد. همچنین، محیط داخلی شرکت و محیط خارجی شرکت بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز تاثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the influencing factors on the creation and development of Tabriz Oil Refining Company's product brand

نویسندگان [English]

  • Behzad Haghi Shirvaneh 1
  • Youssef Pashazadeh 2

1 Master's degree, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the factors affecting the creation and development of Tabriz Oil Refining Company's product brand. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of execution method. The statistical population includes the employees of Tabriz Oil Refining Company and their statistics are about 1500 people based on the received information. The estimated sample is equal to 306 people based on Cochran's formula, who were selected from the population by random sampling method. A standard questionnaire was used to collect data. A regression test was used to analyze the hypotheses. The results of the research showed that the mental image of the industry has an effect on the creation and development of the Tabriz Oil Refining Company product brand. The mental image of the brand and product has an impact on the creation and development of the Tabriz Oil Refining Company brand. The awareness of the brand and the heritage of the brand has an impact on the creation and development of the brand of Tabriz Oil Refinery Company products. Also, the internal environment of the company and the external environment of the company influence the creation and development of the brand of Tabriz Oil Refinery Company products

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • brand awareness
  • brand heritage
  • brand development
ادیب پور، محمدرضا، فردوسی، شهرام، مشبکی، اصغر. (1397). عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(1)، 21-34. doi: 10.22108/nmrj.2018.100221.0
باقری رنانی، محمدرضا،1394، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان به توسعه برند با نقش میانجی وفاداری به برند در حوزه‌ی خدمات در بین مشتریان بیمه آسیا، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،https://civilica.com/doc/440004
فیاضی، بی بی مرجان، استیری، مهرداد، هاشمی‌نیا، سیما سادات. (1398). ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(3)، 29-54. doi: 10.22034/qjimdo.2019.99003
قبادی، علی، شتاب بوشهری، ناهید، خطیبی، امین. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 12(4)، 979-995. doi: 10.22059/jsm.2019.279420.2255
Brakus، J.J.، B.H. Schmitt، and L. Zarantonello. 2009. Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing 73(3): 52–68.
Flikkema، M.، Castaldi، C.، de Man، A.P. and Seip، M.، 2019. Trademarks’ relatedness to product and service innovation: A branding strategy approach. Research Policy، 48(6)، pp.1340-1353
Gentile، C.، N. Spiller، and G. Noci. 2007. How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal 25(5): 395–410.
Keller، K. L. (2013). Strategic brand management: Building، measuring and managing brand equity. Upper Saddle River: Prentice Hall. 276-291.
Kim ck، L، A. S. M، 2001. Consumer evaluation of vertical brand extensions and core brands business research، volume 52. 211-22.
Millot، V.، 2009. Trademarks as an indicator of product and marketing innovations، OECD Science، Technology and Industry Working Papers، 2009/06، OECD Publishing، Paris.
Nyadzayo، M. W.، Matanda، M. J.، Ewing، M. T. 2015. "The impact of franchisor support، brand commitment، brand citizenship behavior، and franchisee experience on franchisee-perceived brand image". Journal of Business Research، 68 (9): 1886-1894.
Pine II، J.B.، and J.H. Gilmore. 1999. The experience economy: Work is theatre and every business a stage. Cambridge، MA: Harvard Business School.
Prahalad، C.K.، and V. Ramaswamy. 2004. Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing 18(3): 5–14.
Schmitt، B.H. 1999a. Experiential marketing: How to get customers to sense، feel، think، act، relate to your company and brands. New York: The Free Press
Shaw، C.، and J. Ivens. 2005. Building great customer experiences. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Stilling Blichfeldt، B (2005). On the development of brand and line extensions. TheJournal of Brand Management، 12 (3). 177-190.
Tsai، S.P. 2005. Integrated marketing as management of holistic consumer experience. Business Horizons 48(5): 431–441.
Walter، U.، B. Edvardsson، and A˚. O¨stro¨m. 2010. Drivers of customers’ service experiences: A study in the restaurant industry. Managing Service Quality: An International Journal 20(3): 236–258.
Xie، Y، H. (2008). consumer innovativeness and consumer acceptance of brand extensions. Product &brand management. 235-243.
Zarantonello، L.، and B.H. Schmitt. 2010. Using the brand experience scale to profile consumers and predict consumer behaviour. Journal of Brand Management 17(7): 532–540.