نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا...بروجردی، بروجرد

2 گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران.

3 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه‌گیری کووید۱۹ (کرونا) بر تورم تولیدی (به عنوان فشار به کسب و کار ) است. برای این منظور از داده‌های سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۶۰ و الگو‌های خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کرونا و تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش تورم تولیدی (به عنوان مانعی برای کسب و کار ) در دوره مورد بررسی شده است. همچنین، به ازای هر واحد افزایش نقدینگی و نرخ ارز واقعی، تورم تولیدی (به عنوان مانعی برای کسب و کار )به ترتیب ۹/۱ و ۷/۰ واحد افزایش خواهد داشت. طبق یافته‌های پژوهش، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی کسب و کارها، همزمان و با وقفه در کاهش فشار به کسب و کارها مؤثر بوده است. علاوه بر این، به ازای یک واحد افزایش در درآمد سرانه، فشار به کسب و کارها ۸/۰ واحد کاهش یافت. بر اساس یافته‌های به دست آمده، سرعت رسیدن به تعادل ۵۱ درصد خواهد بود که نشان‌ می‌دهد که ۵۱ درصد از خطای عدم تعادل در کوتاه‌مدت در هر دوره به صورت همگرا تعدیل‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the Covid-19 pandemic on productive inflation (pressure on businesses)

نویسندگان [English]

  • hamid asayesh 1
  • mahdi kamali 2
  • soheila jokar 3

1 Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayat A... Borujerdi University, Borujerd

2 Department of Economics, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran.

3 Department of Mathematics, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is to investigate the effect of the Covid-19 (Corona) epidemic on production inflation (as a pressure on business). For this purpose, the data of the years 1360-1400 and autoregression models with distribution breaks (ARDL) and error correction (ECM) have been used. Based on the obtained results, Corona and economic sanctions have led to an increase in production inflation (as an obstacle for business) in the investigated period. Also, for each unit increase in liquidity and real exchange rate, production inflation (as an obstacle to business) will increase by 1.9 and 0.7 units, respectively. According to the findings of the research, the anti-inflationary effect related to the educational expenses of businesses has been effective in reducing the pressure on businesses simultaneously and intermittently. In addition, for every one unit increase in per capita income, the pressure on businesses decreased by 0.8 units. According to the findings, the speed of reaching the balance will be 51%, which shows that 51% of the short-term imbalance error is adjusted convergently in each period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • pressure on business
  • Iran
  • autoregression model with distribution breaks
  • error correction model
  • production inflation