بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و عوامل مؤثر بر آن:دانش بنیانی در صادرات

یداله دادگر؛ روح‌اله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 24-31

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.428345.1035

چکیده
  در ادبیات اقتصاد توسعه، مشخص نمودن اینکه چه کشوری توسعه یافته­تر است و یا چه سیاست­های تجارت خارجی بایستی دنبال شود و چگونه می­توان در سطح جهانی شرایطی برای رشد صادرات فراهم نمود، و به‌طورکلی چگونه می‌توان در رقابت کسب و کار در عرصه بین المللی درخشید، با شاخص­های مختلفی اندازه­گیری می­شود. یکی از شاخص­های مهم و اثربخش ...  بیشتر