اینترنت اشیاء در معماری سازمانی شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت (مورد مطالعه کویر موتور)

علی شهابی؛ محمدرضا انبیائی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22034/jnamm.2024.383334.1003

چکیده
  امروزه با ورود فناوری‌های نوینی که انقلاب صنعتی چهارم به ارمغان آورده است، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را بهبود ببخشند. و باتوجه به چالش‌های متعددی که در حوزه صنعت موتورسیکلت کشور وجود دارد؛ از جمله تحریم‌ها، و الزامات و فشارهای محیطی مختلف، شرکت‌های خدمات پس از فروش موتورسیکلت به استقرار یک سیستم مدیریتی فراگیر نرم‌افزاری ...  بیشتر