نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

با توسعه اینترنت و کاربرد‌های آن، بانکداری اینترنتی به عنوان یک شیوه موثر و کارآمد برای ارائه خدمات به مشتریان مطرح شده است. در پایان دهه قبلی، رایانش ابری به عنوان انقلابی در کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده است که بر شیوه‌های ارائه خدمات اثر زیادی داشته است. در خصوص بهبود خدمات بر اساس نیازهای مشتری، رایانش ابری یک جنبش بزرگ در خدمت اطلاعات بوده است و یکی از قدرتمندترین اختراعاتی است که کنجکاوی فن‌آوران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. رایانش ابری مزایای بسیاری دارد، اما خطرات امنیتی زیادی نیز دارد که توسط هیچ سازمانی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. برای پذیرش موفقیت‌آمیز رایانش ابری در یک شرکت، برنامه‌ریزی صحیح و آگاهی از خطرات، تهدیدها، آسیب‌پذیری‌ها و راه‌حل‌های بالقوه در حال ظهور ضروری است. در نتیجه، تعیین مؤثرترین دستورالعمل‌های راه‌حل برای افزایش امنیت ابر برای همه عملیات ابری مهم شده است. این تحقیق، در حال بررسی و ارزیابی قابل توجه‌ترین مزایا، چالش‌ها، خطرات امنیت شبکه و امنیت داده در سیستم‌های ابری بر اساس بررسی ادبیات می‌باشد. از آنجایی که بسیاری از کسب‌ و کارها محیط‌های مجازی را به عنوان راه‌حلی برای نگرانی‌های امنیتی فعلی تبلیغ و به بازار عرضه کرده‌اند، با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم که مجازی‌سازی نرم‌افزار اضافی را به سیستم شبکه اضافه می‌کند که در صورت ساخت و استقرار ضعیف، ممکن است تأثیر منفی بر امنیت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of cloud computing in banking and electronic commerce: advantages, challenges and security threats

نویسندگان [English]

  • mehdi Alinejad Saruklai 1
  • Ahmad Hasanpour 2

1 Assistant Professor of Accounting Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Accounting PhD student, Department of Accounting and Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

With the development of the Internet and its applications, Internet banking has been proposed as an effective and efficient way to provide services to customers. At the end of the previous decade, cloud computing has been considered as a revolution in the use of the Internet, which has had a great impact on the ways of providing services. In terms of improving services based on customer needs, cloud computing has been a major movement in the service of information and is one of the most powerful inventions that has captured the curiosity of technologists around the world. Cloud computing has many advantages, but it also has many security risks that cannot be ignored by any organization. For the successful adoption of cloud computing in a company, proper planning and awareness of emerging risks, threats, vulnerabilities and potential solutions are necessary. Consequently, determining the most effective solution guidelines for enhancing cloud security has become important for all cloud operations. This research is investigating and evaluating the most significant advantages, challenges, risks of network security and data security in cloud systems based on literature review. As many businesses have promoted and marketed virtualized environments as a solution to current security concerns, a deeper look reveals that virtualization adds additional software to the network system that, if poorly constructed and deployed, can have a negative impact on security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing
  • e-commerce
  • banking
  • ubiquitous network
تولایی، سیده لیلا شمس آبادی، امیرحسین کرمی پورعلم، "بررسی مزیت­های رقابتی و راهکارهای به‌کارگیری رایانش ابری در تجارت الکترونیک،"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، (1393).
صنایعی، علی، "تجارت الکترونیک در هزاره سوم"، چاپ اول. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، (1381).
لیاقت، ندا، "جدیدترین فناوری دنیای کامپیوتر رایانش ابری"، فناوری سبز. چاپ اول. تهران: انتشارات ناقوس، (1390).
مانسل، رابین؛ وهن، یوتا، "جوامع دانش: فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار"، ترجمه عباس زندباف. چاپ دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، (1389).
Bahrpeyma, Fouad, Zakerolhoseini, Ali, and Haghighi, Hassan. (2016). Using IDS fitted Q to develop a real-time adaptive controller for dynamic resource provisioning in Cloud's virtualized environment. Applied Soft Computing, Vol. 26, pp. 285-298.
Chonka, Ashley, Xiang, Yang, Zhou, Wanlei, and Bonti, Alessio. (2011). Cloud security defense to protect cloud computing against HTTP-DoS and XML-DoS attacks. Journal of Network and Computer Applications, Vol. 34, pp. 1097–1107.
Cristina PRICHICI, Bogdan S.IONESCU, Cloud Accounting – A New Paradigm of Accounting Policies, SEA – Practical Application of Science Volume III, Issue 1 (7) / 2015.
Elzamly Abdelrafe, Mohamed Doheir, Ahmed Mahmoud, N. A. S. Abd Samad Bin Hasan Basari, Sayed Samer Ali Al-Shami, ‘‘Adoption Of Cloud Computing Model For Managing EBanking System In Banking Organizations,” International Journal Of Advanced Science And Technology, Vol. Vol. 28, No. 1,, Pp. Pp. 318-326, (2019),.
Graure Ana-Maria, (February 2014), “Riscurile fiscal ale cloud computing-ului”, (available online: http://www.capital.ro/riscurile-fiscale-ale-cloud-computing-ului.html).
Goudarzvand Ghegini and S. Esmaeili, "The Study Of Organizational Culture Associated With Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology Model In Hospitals Of Rasht," Payavard Salamat, vol. 9, pp. 29-42, 2015.
Jagtap, S T., Thakar, C.M., O. El imrani, K. Phasinam, S. Garg, R.J.M. Ventayen, ‘‘A Framework for Secure Healthcare System Using Blockchain and Smart Contracts,” 2021 Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC), 2021, pp. 922-926, doi: 10.1109/ICESC51422.2021.9532644.
Kritikos, Kyriakos, Kirkham, Tom, Kryza, Bartosz, and Massonet, Philippe. (2018). Reprint of “Towards a security-enhanced PaaS platform for multi-cloud applications. Future Generation Computer Systems, Vol. 78, Part 1, pp. 155-175.
Kaosar Ahamed, M., Babu, A., S. Babu et al., Layout map in facility layout planning: A fuzzy methodology, Materials Today: Proceedings, https://doi.org/ 10.1016/j.matpr.2021.06.091.
Mell, P., Grance. T., The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology; National Institute of Standards and Technology Laboratory: Gaithersburg, MD, USA, 2011; Volume 145, p. 7.
Patancius Tiberiu, (January 2014), “Impactul fenomenului de cloud computing asupra seviciilor juridice” (available online: http://www.juridice.ro/30168/impactul-fenomenului-cloud-computing-asupra-serviciilor-juridice.html).
Panwar, P., Kumar Sharma, D., K.V. Pradeep Kumar et al., Experimental investigations and optimization of surface roughness in turning of en 36 alloy steel using response surface methodology and genetic algorithm, Materials Today: Proceedings, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.03.642.
Scalera, M., Serra, A., Customer centric strategies for value creation: Academic experimentation, J. E-Learn. Knowl. Soc. (2014) 10.
Singh K.S.T. Mayank 1, Viranjay M. Srivastava3, ‘‘Cloud Computing Adoption Challenges In The Banking Industry,” 978-1-5386-3060-0/18/$31.00 Ieee, 2018.
Singh, Ashish, and Chatterjee, Kakali. (2016). Cloud security issues and challenges: a survey. Journal of Network and Computer Applications, Vol. 79, pp. 88-115.
Thakar, C.M., Parkhe, S.S., A. Jain et al., 3d Printing: Basic principles and applications, Materials Today: Proceedings, https://doi.org/10.1016/ j.matpr.2021.06.272.
Vinoth, S., a, Hari Leela Vemula b,⇑, Bhadrappa Haralayya c,1, Pradeep Mamgain d, Mohammed Faez Hasan e,2, Mohd Naved - Application of cloud computing in banking and e-commerce and related security threats; Materials Today: Proceedings 2022.
Yaghoubi, H. R. Jafari, and J. Shukuhy, "Identification and ranking of the risk factors of cloud computing in stateowned organizations," Iranian Journal of Information Processing Management, vol. 30, pp. 759-784, 2015.