مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی عوامل موثر بر مصرف پایدار : رویکرد فراترکیب

کبری صادقی دزکی؛ عبدالقیوم آزموده راد؛ سیاوش علیرضایی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.383330.1001

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار محسوب می شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدت، سازگار با نیازهای محیط زیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع میزان آگاهی مردم در موراد زیست محیطی و خود آگاهی ذهنی آنها به میزان و نوع مصرف ، مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. هر چقدر مصرف کنندگان به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری بدهند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته

پیمان اکبری؛ کامران نظری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 20-46

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.389104.1007

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که در حوزه صنعتی و سازمانی سال‏هاست مورد توجه مدیران و پژوهشگران قرار گرفته، پدیده بهره‌وری نیروی انسانی در محیط کاری است از این رو، هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد آمیخته است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی (کیفی -کمی) اجرا شده است. مشـارکت کننـدگان ...  بیشتر

مقاله مروری
شناسایی و اثربخشی عوامل موثر بر بازاریابی سازمان های صنعت گردشگری

علی لوافان

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422928.1017

چکیده
  در دنیای رقابتی کنونی و جذب متقاضیان مقاصد سفر و رضایتمندی آنها ، معرفی هویت سازمان ، چگونگی تولید محصول و خدمات ، ارائه و توزیع ، قیمت هر واحد محصول یا خدمات، و تعدیل هرگونه تغییری در عناصر آمیخته بازاریابی به عهده رویکرد بازاریابی است. در رویکرد بازاریابی عواملی وجود دارد که با استفاده از این عوامل می توان فرایند اجرای بازاریابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری در رابطه بین دارایی های دانشی و نوآوری محصول

وحید حدادی؛ زهره علمیرزایی؛ حمیدرضا وزیری گهر

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 70-87

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422932.1018

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی رابطه فرهنگ نوآوری با دو مفهوم دارایی های دانشی و نوآوری محصول است. با توجه به اینکه جایگاه دارایی های دانشی از اهمیت بسیار بالایی در پیشرفت شرکت ها دارند و منجر به نوآوری محصول جدید می گردد و همچنین تاثیر خاص فرهنگ نوآوری بر این دو عامل ضرورت دارد. توسعه نوآوری های فناورانه موفق برای ایجاد و حفظ مزیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
شناسایی و تعیین اثرات رسانه های اجتماعی و ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

پریا پورنامدار؛ محسن اعظمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 88-98

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.422934.1019

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین اثرات رسانه های اجتماعی و ارتباطات غیر شخصی بر ارزش مشتری با نقش میانجی ارزش برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کلیه مشتریان فروشگاه دیجی کالا در شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری به روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 384 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش ...  بیشتر

مقاله مروری
مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین : مورد مطالعه زنجیره تامین قطعات خودرو ایران

فاطمه ثقفی؛ مسعود رضایی؛ محمد مهدی رضایی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 99-108

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423043.1020

چکیده
  در شرایط رقابتی کنونی عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد بنابراین طی سالیان اخیر مدیریت و سنجش عملکرد زنجیره تامین توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را به خود معطوف داشته است در این مطالعه در راستای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین روش های مختلف ارزیابی عملکرد معرفی و ویژگی ...  بیشتر

مقاله مروری
کاربرد رایانش ابری در بانکداری و تجارت الکترونیک : مزایا، چالش ها و تهدیدات امنیتی

مهدی علی نژادساروکلائی؛ احمد حسن پور

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 109-119

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423050.1021

چکیده
  با توسعه اینترنت و کاربرد‌های آن، بانکداری اینترنتی به عنوان یک شیوه موثر و کارآمد برای ارائه خدمات به مشتریان مطرح شده است. در پایان دهه قبلی، رایانش ابری به عنوان انقلابی در کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده است که بر شیوه‌های ارائه خدمات اثر زیادی داشته است. در خصوص بهبود خدمات بر اساس نیازهای مشتری، رایانش ابری یک جنبش بزرگ در خدمت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نظرسنجی پیرامون رضایت شغلی کارکنان فروش یک مجموعه تولیدی در شهر اصفهان

احمدرضا اخوان صراف؛ امیرحسین اشتری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 120-130

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423052.1022

چکیده
  این پژوهش هدف سنجش رضایت شغلی کارکنان مجموعه فروشگاه های یک بنگاه اقتصادی در شهر اصفهان و ارائه راهکارهای اصلاحی بر مبنا و با استفاده از مدل کانو انجام شد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان فروش و نمونه آماری برابر با 105 نفر بود، نتایج پژوهش نشان داد 15 مولفه از 23 مورد بررسی از دیدگاه کارکنان به عنوان مولفه های بی اثر، 4 مولفه به عنوان مولفه ...  بیشتر

مقاله مروری
مروری بر چالش‌های مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها در شرایط بحران همه‌گیری کرونا و ارائه آنها

سپیده رئیس پور؛ امین حبیبی راد

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423055.1023

چکیده
  همه گیری بیماری کرونا، تقریباً همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از آنها در حوزه مدیریت و صنایع، مدیریت پروژه در سرتاسر جهان بود. این تأثیر که عمدتاً، با افزایش زمان، هزینه، مخاطرات و دیگر ابعاد مدیریت پروژه همراه شد، مطالعه چالش‌های ایجاد شده را ضروری نمود. با توجه به اینکه بحران پیش‌آمده، مسئله مشترک همه طرح‌ها، ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی محرک‌های اعتماد بر مؤسسات مالی

محمد وسیم ذکا؛ مهرداد صدر آرا؛ حمید رضا رضایی کلیدبری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423056.1024

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی محرک‌های اعتما بر مؤسسات مالی پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده یک رویکرد کتابخانه‌ای، که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است که در این راستا پژوهش‌های پیشین که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته‌های پیشین، نتایج این بررسی‌ها نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
خدمات برخوردار از مزیت نسبی برای توسعه کسب و کارهای مشاوره‌ای خصوصی در بازار اشتغال کشاورزی

عرفان علی میرزایی؛ سید محمود حسینی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423064.1025

چکیده
  پژوهش حاضر، شناسایی زمینه‌های کارکردیِ برخوردار از مزیت نسبی برای کمک به توانمندسازی و توسعه مشاوران ترویج کشاورزی خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی مربوطه در سطح دو استان تهران و البرز را مد نظر داشت. بر این اساس با توجه به امکان بکارگیری یافته‌ها در میدان عمل، این پژوهش به لحاظ جهت‌گیری کلی و هدف در شمار پژوهش‌های کاربردی تصمیم‌گرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان

زهره خواجه سعید؛ جلال ستاری

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22034/jnamm.2023.423066.1026

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان در بانک های سطح شهرستان مراغه است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک‌ها در سطح شهرستان مراغه است. حجم جامعه مورد نظر طبق فرمول کوکران ۱۹۸ نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر